Trẻ bị suy sinh dưỡng đến từ nhiều nguyên nhân khác nhau và cần được chăm sóc một cách đặc biệt hơn trẻ em bình...